Наші послуги

Винаходи та корисні моделі

 • консультації по всьому спектру питань, пов’язаних з отриманням клієнтами найбільш ефективної і надійної правової охорони їх винаходів та інновацій
 • консультації щодо доцільності патентування або збереження “ноу-хау”
 • консультації щодо доцільності і тактики патентування за кордоном
 • складання національних та міжнародних заявок на патенти на винаходи в Україні та за кордоном
 • визначення патентоспроможності винаходів
 • подання заявок на патенти в Україні і за кордоном за національними процедурами та по договору про патентну кооперацію (РСТ) і забезпечення діловодства по цим заявкам в Україні та інших країнах
 • представлення інтересів клієнтів в Укрпатенті та Державному департаменті інтелектуальної власності як в ході експертизи заявок так і на стадії оскарження рішень і патентів
 • доопрацювання технічної суті винаходу до узагальнюючого рішення з максимально можливим обсягом правової охорони високоякісне технічне оформлення заявочних документів підтримання чинності патентів на винаходи і корисні моделі в Україні і за її межами патентний пошук для визначення патентної чистоти, патентоспроможності консультації з питань порушення прав власника патенту та незаконного використання винаходів складання договорів про переуступку прав на об’єкти інтелектуальної власності та їх ліцензуванню

Знаки для товарів і послуг (товарні знаки)

 • допомога в розробці товарного знаку
 • попередній пошук
 • консультації щодо відповідності словесних, зображувальних та інших позначень умовам правової охорони як знаків для товарів і послуг в Україні
 • підготовка заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг в Україні і за кордоном
 • реєстрація міжнародних знаків для товарів та послуг
 • прискорення реєстрації товарних знаків в Україні
 • подання заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг в Україні і за кордоном
 • діловодство по заявкам на знаки для товарів і послуг поданим в Укрпатент і в зарубіжних країнах
 • оскарження реєстрації знаків для товарів і послуг
 • складання і реєстрації ліцензійних договорів знаків для товарів і послуг, а також договорів про уступку прав на них
 • подовження терміну дії свідоцтва на товарний знак
 • сприяння виявленню незаконного використання зареєстрованих товарних знаків на території України та інших країн і правова кваліфікація таких порушень
 • консультації з питань охорони і порушень прав на товарний знак у випадках недобросовісної конкуренції

Промислові зразки(дизайн)

 • консультації по всьому спектру питань, пов’язаних з отриманням клієнтами найбільш ефективної і надійної правової охорони їх дизайнерських розробок
 • визначення патентоспроможності промислових зразків
 • подання заявок на патенти на промислові зразки в Україні та за кордоном і забезпечення діловодства по цим заявкам в Україні та інших країнах
 • представлення інтересів клієнтів в Укрпатенте та Державному департаменті інтелектуальної власності як в ході експертизи заявок так і на стадії оскарження рішень і патентів високоякісне технічне оформлення заявочних документів, що включає складання опису промислового зразка, виготовлення необхідного набору його зображень за сучасними фотографічними та комп’ютерними технологіями підтримання чинності патентів на промислові зразки в Україні і за її межами консультації з питань порушення прав власника патенту на промисловий зразок

Авторські та суміжні права

 • консультації з питань охорони прав на комп’ютерні програми, баз даних, топографії інтегральних мікросхем, особистих (немайнових) і майнових прав авторів та їх правонаступників, пов’язаних із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права)
 • допомога в реєстрації авторських та суміжних прав, подання відповідних заявок та діловодство по ним
 • складання договорів про передачу авторських та суміжних прав і їх використання

Передача технологій та бізнес планування

 • консультації з менеджменту інтелектуальної власності і з тактики придбання і використання прав на неї при бізнес плануванні
 • консультації по ліцензійним угодам і розробка ліцензійних договорів на передачу прав на використання винаходів, корисних моделей
 • розробка угод про дотримання конфіденційності

Спори стосовно прав на інтелектуальну власність

 • консультації і представництво клієнтів в судових справах, пов’язаних з інтелектуальною власністю в судах загальної юрисдикції та арбітражних судах, в Антимонопольному комітеті та в інших адміністративних органах